Onderzoek naar dolfijnen

Onderzoek naar dolfijnen

Lees meer over onderzoeken die we uitvoeren om onze kennis over dolfijnen en hun gewoonten uit te breiden en te vergroten.
De dolphin academy op Curaçao doet ondersteunend onderzoek om de dolfijnen te begrijpen.
Een dolfijn in het water bij de dolphin academy op Curaçao die de beste zorg krijgt.

Elektro-encefalogram metingen voor hersenactiviteit bij slapende dolfijnen

Dolfijnen hebben een unieke methode ontwikkeld voor mentale rust, genaamd unihemisferische ‘slaap’. Eerdere studies hebben aangetoond dat dolfijnen het vermogen hebben om een hersenhelft te laten rusten terwijl de andere helft wakker en actief blijft. Dolphin Academy heeft deze tests ontwikkeld om een basisgegevensset te verschaffen voor haar specifieke dolfijn populatie en een langdurig onderzoek te starten naar: rust/waakcycli van de dolfijnen van hun geboorte tot volwassenheid, sensorische responsiviteit van dolfijnen tijdens het rusten, associatie van plaats en tijd bij dolfijnen, bemonstering van dolfijn hormonen, en analyse van speeksel en blaasgaten.

Meerjarig slaaponderzoek

DA/UG startte in januari 2013 het onderzoeksproject ‘slaapachtig rustgedrag’, dat bestaat uit niet-invasieve 24-uurs observaties van de dolfijnen. Elk jaar, aan het einde van het regenseizoen (eind februari, begin maart), observeren onderzoekers de dolfijnen gedurende meerdere perioden, wat uiteindelijk leidt tot een volledig 24/7 beeld van hun dagelijkse patronen. Het onderzoek toont interessante bevindingen over de manier waarop de dolfijnen hun dagen en nachten doorbrengen. We weten nu hoeveel tijd elke dolfijn het liefst slaapt, waar ze het liefst slapen en met wie dolfijnen zich graag verbinden.
Het project is aan de gang en verzamelt elk jaar meer gegevens en vormt een levenslange dataset van de (veranderende en evoluerende) dagelijkse ritmes van deze dolfijn gemeenschap. Deze dataset omvat: hoe baby-dolfijnen hun tijd onmiddellijk na de bevalling indelen, hoe ze hun dagen en nachten doorbrengen tijdens de overgang naar semi-onafhankelijke kalveren, hun activiteiten bereik terwijl ze opgroeien tot de adolescentie en de bijdragende factoren die hun dagelijkse ritme vormen wanneer ze volwassen worden.
In de loop van de tijd kunnen onderzoekers de gegevens van verschillende leeftijdsgroepen door de jaren heen combineren en kijken naar trends in ritmische variatie, de verschillen tussen mannelijke en vrouwelijke dolfijnen, en hoe moeder zijn de rust/waakpatronen van een dolfijn beïnvloedt.
Trainer zittend en uitkijkend over het water van de dolphin academy op Curaçao.
Een onderwaterfoto van twee zwemmende dolfijnen.

Moeder-kalf gedrag

Een belangrijk aandachtspunt van het lange termijn slaaponderzoek is de ontwikkeling van rust/waakgedrag in de pre- en postpartum periode voor moeder dolfijnen en hun pasgeboren kalveren. Omdat dolfijnen een van de weinige zoogdiersoorten op aarde zijn die na de geboorte constant in beweging blijven, slapen kalveren de eerste dagen en zelfs weken na de geboorte erg weinig (het is twijfelachtig of ze überhaupt slapen). Bij bijna alle zoogdieren slapen baby’s het grootste deel van de dag. Bij dolfijnen is het juist het tegenovergestelde, de hoeveelheid slaap die ze nodig hebben neemt toe met de leeftijd. Dit is in tegenstelling tot bijvoorbeeld mensen die steeds minder slapen naarmate ze ouder worden. Bij elke nieuwe geboorte vergroten we onze kennis over dit onderwerp.

Sensorische responsiviteit van rustende dolfijnen

Een belangrijk criterium dat nooit is onderzocht bij het rusten van tuimelaars is of ze een verhoogd prikkelniveau hebben. Dit staat ook bekend als een verminderde sensorische responsiviteit, wat in feite betekent dat hoe dieper je slaapt, hoe moeilijker het is om je wakker te maken. Meestal doorlopen mensen verschillende slaapstadia/diepten. In de ondiepe stadia wordt iemand gemakkelijk wakker door kleine geluiden, terwijl het in diepere stadia veel moeilijker is om wakker te worden.
Aangezien dolfijnen altijd een deel van hun hersenen wakker en actief hebben, betekent dit dan dat ze geen verhoogd prikkelniveau hebben? Reageren ze op dezelfde manier als ze rusten, als wanneer ze volledig wakker zijn? Hoewel dit een duidelijk voordeel zou zijn bij het slapen in een mogelijk onveilige en steeds veranderende omgeving, lijkt het erop dat een bepaalde hoeveelheid en diepte van slaap nodig is om goed te kunnen functioneren. DA/UG bevindt zich momenteel in de laatste stadia van het testen van het prikkelniveau met behulp van verschillende frequenties en geluidsvolumes, uitgezonden door een onderwaterluidspreker terwijl dolfijnen rusten.
Trainer die over een dolfijn waakt op de dolphin academy op Curaçao.
Trainer die over twee dolfijnen waakt op de dolphin academy op Curaçao.

Associatie van tijd en plaats/belonend anticiperend gedrag

Het hebben van een circadiaans ritme houdt in dat bepaald gedrag alleen op bepaalde momenten van de dag optreedt. Om de aanwezigheid van een circadiane klok vast te stellen, de basis van elk circadiaans ritme, testen we het anticiperende gedrag van de dolfijnen met behulp van een op voedsel gebaseerde beloning op bepaalde tijden en locaties. Als er een werkende circadiane klok aanwezig is bij tuimelaars, moeten ze op deze voorspelbare gebeurtenissen kunnen anticiperen. Ze moeten dus anticiperende activiteit vertonen vóór de geplande voeding. Om dit te testen hebben we een tijd/plaats associatie test opgezet. Voorlopige resultaten geven een verschil aan tussen mannelijke en vrouwelijke dolfijnen, en meer specifiek, vrouwelijke dolfijnen met kalveren. Het is echter maar op een paar dolfijnen getest die verschillende resultaten hebben getoond, er zijn dus meer tests nodig.
Messenger